Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

01 De Geloofsbelijdenissen en Leerstellingen van Christiaan J. de Ruiter, Th.D.

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 4 mins
Hits: 20150

My Theology

Title : My Theology
Subject : The Beliefs and teachings of Christiaan J. de Ruiter
Filename : 20160811-CdR-Theology-r2
Revision : 2.2

De Geloofsbelijdenissen en Leerstellingen van Christiaan J. de Ruiter, Th.D.

Een Reis van Geloof en Verlichting

Ontdek de fascinerende reis van Dr. Christiaan J. de Ruiter, Th.D., een buitengewone predikant wiens benadering recht door zee is. Met een passie voor het verspreiden van het geloofsbericht, omarmt hij moedig meerdere rollen als prediker, leraar, auteur, aanbiddingsleider, muzikant en zanger. Zijn toewijding aan perfectie in zijn bediening, terwijl hij weet dat ware perfectie alleen te vinden is in Jezus, drijft hem om goddelijke leiding te zoeken in alles wat hij doet.

Pastor Chris

Pastor Chris, zoals hij liefkozend wordt genoemd, waardeert eenvoud en de tijdloze elegantie van de jaren '30 en '40. Zijn toewijding aan een sober leven en zelfvoorziening stelt hem in staat zich te richten op het dienen van God en Zijn volk. Een voorliefde voor rodeo's en de oprechte rechtlijnigheid van cowboys voegt een unieke touch toe aan zijn persoonlijkheid.

Te midden van de verwarring in de wereld van vandaag, waar velen kerken bijwonen zonder echt te begrijpen waar hun predikanten voor staan, valt Christiaan op door zijn transparantie. Hij verontschuldigt zich niet voor zijn theologie, die de kern vertegenwoordigt van wat hij predikt en waar hij oprecht in gelooft.

Geloof en Onderwijs

Het document dat je gaat verkennen heeft als doel de essentie van zijn geloof en leerstellingen te ontrafelen, en biedt een inkijkje in de overtuigingen en waarden die zijn bediening leiden. Duik in zijn spirituele zoektocht, waarin hij door heilige geschriften en levenservaringen navigeert, en vorm geeft aan zijn diepgaande overtuigingen en onwankelbare toewijding.

Deze compilatie is een schatkamer van wijsheid, afkomstig uit verschillende bronnen, zowel openbaar als persoonlijke overpeinzingen. Terwijl je je verdiept in deze diepgaande leerstellingen, hoopt Christiaan dat je helderheid, inspiratie en een diepere verbinding met jouw eigen geloofsreis vindt.

Moge de wijsheid die wordt gedeeld in dit document jouw pad verlichten en de band met de Schepper versterken. Laten we samen de diepgaande overtuigingen en verlichtende leerstellingen verkennen die het levenswerk van Christiaan J. de Ruiter hebben gevormd.

 Salvation Army CrestHet Begin

Dr. Christiaan J. de Ruiter komt uit Nederland, waar hij opgroeide in een toegewijd gezin dat actief deelnam aan het Leger des Heils. Hier ontdekte hij zijn passie voor muziek en bediening. Nadat hij naar de Verenigde Staten verhuisde, bleef zijn betrokkenheid bij het Leger des Heils voortduren en leidde hem naar bedieningsreizen door het westen van de VS, waarbij hij het evangelie verkondigde door woord en lied. Maar een diepere roeping bracht hem ertoe om op zoek te gaan naar diepere spirituele diepten.
Free Will Baptist LogoMet aanmoediging van zijn goede vriend, Dr. J.B. Davidson, stond Christiaan voor een cruciaal moment van beslissing. Moest hij zijn ware roeping om een kerk te leiden omarmen en zich volledig aan Christus wijden? Door gebed en goddelijke leiding ontstond het New Beginnings Christian Center in Murray, Utah, dat broodnodige bediening in gebed en genezing bracht. Helaas leidden familieomstandigheden tot het opheffen van deze bediening toen hij in 2007 naar Texas verhuisde.

Persoonlijke Groei en Uitdagingen

Toch, gedreven door persoonlijke groei en uitdagingen, richtte Christiaan een kleine kerk op die uitgroeide tot Eagle Wings Charismatic Ministries International. In 2009, te midden van roerige politieke tijden, verkreeg de bediening haar 501(c)(3)-status, waarmee de legitimiteit ondanks overheidsinspectie werd gewaarborgd.

Door de jaren heen leidde de toewijding van Dr. de Ruiter om spirituele wijsheid te verspreiden tot publicatie van verschillende Bijbelstudieboeken. Zijn eerste werk, "Power in His Wings," gaat diep in op de betekenis van het gebedskleed, de talliet. In 2013 werd hij Amerikaans staatsburger, waarmee hij zijn toewijding aan het land dat hij nu zijn thuis noemt, bevestigde.

De bediening breidde haar bereik uit via verschillende media, met duizenden maandelijkse bezoekers op de website en een radiostation dat in 2021 meer dan 30.000 luisteraars trok. Zijn publicaties, waaronder "Blood on the Door," een verkenning van de mezoeza, en een boek over christelijk vrucht dragen, hebben het leven van velen die op zoek zijn naar geestelijke groei aangeraakt.

Herschrijvingen en Nieuwe Publicaties

In 2023 leidde de toewijding van Dr. de Ruiter aan excellentie tot een volledige herschrijving van "Power in His Wings," waarbij nu drie formaten beschikbaar zijn, gericht op diverse lezers. Bovendien heeft de vertaling van zijn werken in zijn moedertaal, het Nederlands, hun bereik vergroot en wereldwijde impact gestimuleerd.

 Uit het opkomende boek "The Road to In-Dependence" komt een krachtige vertelling van geloof naar voren, die diepgaande inzichten biedt in de leerstellingen en overtuigingen van Christiaan J. de Ruiter. Sluit je aan bij hem op deze door geloof vervulde reis die resoneert met lezers wereldwijd.

 

Previous Article Index Next Article

Pastor Chris

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login