Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Supersessionisme

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 2 mins
Hits: 283

Supersessionisme, Een Complex Theologisch Standpunt

Historische Achtergrond

Historisch gezien heeft het christendom de leer van het supersessionisme omarmd, vaak aangeduid als vervangingstheologie. Dit perspectief impliceert of beweert expliciet dat het christendom het jodendom heeft vervangen, en beweert effectief dat het Mozaïsche Verbond van de Hebreeuwse Bijbel is vervangen door het Nieuwe Verbond in Jezus Christus. Dit Nieuwe Verbond draait om redding door Gods genade, in plaats van strikte gehoorzaamheid aan de Thora. Een veelvoorkomende aanvulling op dit geloof is het idee dat Gods status van "uitverkoren volk" is overgegaan van de joodse gemeenschap naar de christelijke kerk.

Persoonlijke Reflecties en Schriftuurlijk Inzicht

Het is belangrijk op te merken dat ik me niet kan verenigen met dit geloof. Hoewel Israël Jezus heeft afgewezen, heeft het zijn status als Gods uitverkoren volk niet opgegeven. God, in Zijn soevereine natuur, wankelt of spreekt zichzelf niet tegen. Deze overtuiging resoneert met Jezus' uitspraken zoals opgetekend in de evangeliën en Paulus' geschriften.

Mattheüs 5:17 (AMP) stelt:

"Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; ik ben niet gekomen om ze af te schaffen maar om ze te vervullen."

Bovendien bevestigt Romeinen 11:29 (AMP): "Want Gods gaven en Zijn roeping zijn onherroepelijk. [Hij trekt ze nooit terug als ze eenmaal zijn gegeven, en Hij verandert niet van gedachten over degenen aan wie Hij Zijn genade geeft of aan wie Hij Zijn roeping stuurt.]"

Het Mozaïsche Verbond: Continuïteit en Transformatie

Het hart van het supersessionisme, waarin het Mozaïsche Verbond zogenaamd wordt vernietigd, vindt uiteenlopende instemming. Hoewel de naleving van Gods geboden kan verschillen onder gelovigen, worden veel van deze wetten nog steeds nageleefd, inclusief praktijken die verband houden met de sjabbat, sommige van de kasjroet (spijswetten) en het in acht nemen van andere heilige dagen.

Jezus, De Vervulling van de Wet

Jezus Christus heeft een weg naar God geopend door genade, een pad dat beschikbaar is voor zowel jood als heiden. De Wet, zoals die wordt bedoeld in het traditionele jodendom, biedt geen directe weg naar de hemel, vooral gezien de complexiteit en uitdagingen van het handhaven van perfecte gehoorzaamheid in onze hedendaagse wereld. Dit leidt tot de diepgaande woorden van Jezus, waar Hij verklaarde: "Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6 AMP)

Conclusie

Supersessionisme, hoewel historisch invloedrijk binnen het christendom, is een complex en genuanceerd onderwerp. Door een persoonlijke verbinding met de leer van Jezus Christus te benadrukken, kunnen we het voortdurende belang van de joodse traditie waarderen, terwijl we erkennen dat redding aan allen wordt uitgebreid door Christus' genade. Deze houding bevordert een dieper begrip van de spirituele verbinding tussen het christendom en het jodendom en een erkenning van het tijdloze karakter van Gods beloften en verbonden. Het opent een dialoog tussen geloofstradities en erkent de inherente waarde en continuïteit van Gods openbaring door de tijd heen.

Webmaster

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login