Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Sermon Notes: Attitude Series NL

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 59 mins
Hits: 1345

Artikelindex

Gedrag/Houding - een 3-weekse preekserie

PastorChris CrossHouding Deel 01

Een aantal jaar geleden was ik geschokt toen ik las over de dood van Freddie Gray en de rellen die daarop volgden. Op dat moment werd het overduidelijk dat mensen zo gepolariseerd waren dat journalistiek verdween en werd vervangen door opiniegeschrijf.

De journaliste toonde zich duidelijk niet als een journaliste, maar als een opinieschrijver. Ze richtte zich op de relschoppers als betogers en hoe donkere en blanke mensen samenwerken. Vervolgens sprak ze over de politie en beweerde dat de jongeman niet stierf, maar dat hij werd "vermoord". Ze noemde degenen die beschuldigd waren 3 blanke en 3 donkere agenten.

Het is voor mij meer dan toeval dat de agenten inderdaad 3 blanken en 3 donkere mensen waren. De vrede is nu teruggekeerd, maar tegen welke prijs? Je krijgt wat je wilt door vernietiging, rellen en burgerlijke ongehoorzaamheid tegen gezag te gebruiken, en dat allemaal achter maskers en bandana's. Dit is naar mijn mening iets onwettigs.

Als je op deze manier je zin moet krijgen, dan dwing je iemand tot actie, anders! Als we niets doen, zal het alleen maar erger worden; we moeten naar hen luisteren en doen wat ze willen.

In Baltimore noemden we dit een protest, op het wereldtoneel noemen we dit terrorisme. Maar wat nu? De agenten zijn gearresteerd of op administratief verlof geplaatst. Kunnen ze hun gezicht nog tonen? Nee, ze vrezen nu voor hun leven, maar dat is niet het belangrijkste.

Maar wat als een rechter hen vrijspreekt van wangedrag? Begint het dan allemaal opnieuw? Dat is de dreiging die nu boven dit alles hangt.

En wat als een rechter hen schuldig bevindt? Opent dat dan de weg voor rellen in het hele land om te krijgen wat ze als rechtvaardigheid beschouwen?

Dit bracht me tot de vraag: wat is onze, wat is jouw, wat is mijn houding ten opzichte hiervan? Vertrouwen we erop dat de autoriteit van onze grondwet en onze rechten voldoende krachtig, actief en rechtvaardig is om een eerlijke oplossing voor deze situatie te bieden, of gooien we het overboord en halen we ons recht hoe dan ook?

Op wie en wat vertrouwen we, en wie en wat gehoorzamen we? Is ongehoorzaamheid de weg van God? Stenen gooien naar wetshandhavers is dat Gods weg? Ze beledigen en grof taalgebruik naar hen slingeren, is dat Gods weg?

Dit zijn allemaal vragen die me brengen bij de vraag van vandaag. Wat is onze houding? Wat is onze houding jegens God? Wat is onze houding ten opzichte van Zijn verklaring van afhankelijkheid? Wat is onze houding ten opzichte van Zijn Heilige Woord? Wat is onze houding jegens God?

Onze houding jegens God wordt werkelijk weerspiegeld door onze houding ten opzichte van Zijn Woord. Door Zijn Woord spreekt Hij vooral tot ieder van ons. Ja, er zijn profetische woorden, visioenen en dromen, maar als ze in strijd zijn met Zijn geschreven Woord, weten we dat ze niet van God komen, maar van Satan.

Het Woord van God, de Heilige Bijbel, is DE norm. Dus de eerste vraag die we onszelf moeten stellen is: wat is onze houding?

In Spreuken 13 vers 13 lezen we in de Levende Bijbel: "Veracht Gods Woord en breng jezelf in moeilijkheden. Gehoorzaam het en slaag."

 

De Amplified Bible leest:
Spreuken 13:13 (AMP)
13 Wie het woord en advies van God veracht, brengt vernietiging over zichzelf, maar wie [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God], wordt beloond.

De Tree of Life Bijbel leest:
Spreuken 13:13 (TLV)
13 Wie instructie veracht, zal een straf betalen, maar wie een mitzvah respecteert, wordt beloond.

De komende twee weken zal dit naar mijn mening de basis vormen van onze boodschappen, omdat mijn hart zo overloopt dat ik niet geloof dat we dit allemaal in één boodschap kunnen proppen, vooral omdat dit een behoorlijk intense boodschap kan worden voor ons allemaal.

Dus we moeten wat tijd nemen om dit Woord van God te overdenken en niet overspoeld raken door informatie en onszelf afsluiten.

Wat betekent het om te verachten?

Merriam-Webster  zegt dat verachten betekent: neerkijken op met minachting of afkeer, zoals het verachten van zwakkeren. Of het beschouwen als verwaarloosbaar, waardeloos of onaangenaam.

Het Collins Cobuild-woordenboek voor Engelse leerlingen says: Als je iets of iemand veracht, heb je een hekel aan hen en heb je een zeer lage mening van hen.

Wow, verachten is iets, hè? Dus als we "het Woord van God" hebben, zoals de Levende Bijbel zegt, of het "woord en advies" zoals de Amplified Bible zegt, of zoals de Tree of Life Version het noemt de "instructie" van God, en we verachten het, dan besteden we er niet veel aandacht aan, want als we het zien, roept het een gevoel van afkeer op; we hechten er niet veel waarde aan, weet je, het is gewoon een oud boek. Zoveel vertalingen, zoveel meningen en zoveel fouten, het is gewoon niet meer zo relevant voor onze tijd en leeftijd.

Ja, oké, sommige woorden kunnen goed zijn, maar je moet het bekijken met de ogen van vandaag; dingen zijn veranderd, weet je. Met andere woorden, als je dit Woord veracht, veracht je in feite wat de Tree of Life Version "instructie" noemt. Ja, wacht even, let op: om naar Rome te gaan, moet je hier linksaf slaan, niet rechtsaf. Hmm. Hé, je hebt nog een halve gallon benzine over; ik zou hier stoppen en wat benzine halen, het volgende tankstation is 50 mijl verderop. Veracht die instructie en je begrijpt wat er gebeurt. Je veracht wat de Amplified Bible "advies" noemt. Je weet dat als je hier rechtsaf gaat in plaats van linksaf, je nog eens 1500 mijl toevoegt aan je reis naar Rome.

Of, weet je, je hebt nog maar een halve gallon benzine over en je auto verbruikt 14 mijl per gallon op de snelweg, met het volgende tankstation 50 mijl voor je, dan red je het niet en zul je waarschijnlijk 7 mijl terug moeten lopen om 2 gallon benzine te halen en dan nog eens 7 mijl terug naar de auto. Je zult 14 mijl lopen met ongeveer 3 mijl per uur, dat is 5 uur verlies op je reis en hele zere voeten.

Oh nee, als dat gebeurt, ga ik gewoon liften, hmm zelfs nu is dat afkeer en minachting. Wow, de Levende Woord Bijbel zegt dat je in de problemen zit. Hmm ja, 14 mijl is een lange afstand op nette schoenen of hoge hakken. De Amplified Version-vertaling zegt dat het vernietiging teweegbrengt. Als je dat sollicitatiegesprek in Rome hebt en je voegt 1500 mijl toe aan die reis, of je verliest nog eens 5 uur vanwege je koppigheid, dan zul je de baan niet krijgen, raak je je baan kwijt, geen inkomen, geen plek om te wonen, geen eten op tafel en geen kleding aan je lijf meer voor het volgende sollicitatiegesprek. Dat is inderdaad vernietiging.

Zoals constructie het opbouwen van iets is, is vernietiging het uit elkaar halen van iets. Zoals constructie het opbouwen is, zoals het opgroeien is, zoals bijvoorbeeld constructieve kritiek, is vernietiging het wegnemen van iets. Zoals constructie het ontvangen is van de zegen van de vrucht van je arbeid, is vernietiging het wegnemen van de zegen, het wegnemen van de vrucht vanwege een minimum, of geen arbeid, of gift, of erfenis, of of of. Oh ja, ik zou dat problemen noemen, jij niet? Diepe, diepe problemen. De Tree of Life-versie werpt ook een ander licht op de zaak.

Je zou kunnen zeggen dat het resultaat van dit voorbeeld dat ik gebruikte, het gevolg is van mijn eigen domheid, maar de Tree of Life-versie zegt dat het een straf is. Een straf wordt je opgelegd door de scheidsrechter, een straf wordt je opgelegd door de rechter, en het is God die ons al vertelt dat als we dit of dat niet doen, de resultaten er zullen zijn. En we kunnen allemaal een voorbeeld bedenken. Een straf is echter anders; het is geen einde, een straf biedt een weg naar herstel en rehabilitatie. Voor de verkeerde richting en de benzinefout biedt het een U-bocht in het midden, een manier om weg te draaien en terug te keren. Dat is wat wij in de kerk bekering noemen. Doet het pijn? Oh ja, natuurlijk, maar tenminste hebben we de roep gehoord: "Hé, Luister, je benzine raakt op. Zo kom je er niet! Draai om!" Omdat weet je, onze bestemming is niet Rome, of dat sollicitatiegesprek, onze bestemming is de hemel. En als we de instructie van God niet volgen, zullen we het nooit halen.

God wil dat we bij Hem in de hemel zijn, maar Hij heeft ons ook vrije wil gegeven, en in die vrije wil heeft Hij ons onze eigen keuzes gegeven. Keuzes om wijs te handelen en Zijn advies te volgen, of keuzes om als dwaze idioten te handelen en ons eigen pad te volgen. Dan geeft het tweede deel van dit vers ons het advies dat we kunnen accepteren of afwijzen.

De Levende Bijbel versie: "Gehoorzaam Gods woord en slaag", een zeer eenvoudige zin, luister naar Gods woord, doe wat het zegt, en wees succesvol. We stoppen, tanken bij en we halen Rome. De Amplified Bible legt vervolgens iets meer uit: "wie [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God] wordt beloond." De Amplified-versie zegt dat hij die vol eerbied of met groot respect. Dat impliceert een groot begrip van de kracht, de macht en de kennis van God, eerbiedig vreest en respect heeft. Respecteren, de resultaten kennen, de gevolgen kennen. Groot eerbiedig respect hebben voor de wil, het gebod van God. Het zegt dat deze persoon beloond zal worden.

TreeOfLifeBibleThinLineVersionMaar als we dan naar de Tree of Life Version gaan, zien we het Hebreeuwse woord opkomen: "wie een mitzvah respecteert, zal worden beloond." In de Amplified Bible spreekt het over het gebod, het klinkt bijna alsof als je "Het Gebod" volgt, je ZAL WORDEN BELOOND. De Tree of Life Version zegt Een mitzvah, wat is het? Een gebod, een levensregel van God zal worden beloond. Beloond worden betekent iets ontvangen als beloning, niet noodzakelijk voor het verrichte werk, nee, het zegt dat je beloond zult worden. Een beloning krijgen. Een sticker op je aanwezigheidspapier krijgen, en een medaille krijgen voor de eerste plaats, of voor het voltooien van de race. Een beloning. En het vers maakt het heel stellig; het zegt niet dat je misschien beloond wordt, nee, het zegt dat je ZAL WORDEN BELOOND. Waar hebben we het dan echt over, een mitzvah, wat is het? Simpel gezegd is een mitzvah gewoon een gebod; je moet iets doen, of je moet iets niet doen. En wow, dat zal al bij veel mensen de haren doen rijzen; zowel christenen, joden als ongelovigen.

In de Bijbel zijn er niet één, maar in totaal 613 gij zult of gij zult niet mitzvot, of geboden. Voordat ik verderga, Spreuken 13:13 zegt niet dat je respect moet hebben voor de mitzvot, meervoud, voordat je een zegen ontvangt. Het zegt respecteer, volg, wees gehoorzaam aan de mitzvah, en wees gezegend. Elk van de mitzvot, elk van de geboden, wordt gevolgd door een zegen. Hoe weet ik dat? Omdat we het net hebben gelezen.

"Hij die [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God] wordt beloond." "Wie een mitzvah respecteert, zal worden beloond." "Gehoorzaam het en slaag." Geen twijfel mogelijk. Wanneer God zegt "Gij zult niet moorden," oh ja, dat is makkelijk, geen gevangenisstraf, vrijheid, geen doodstraf voor mij omdat ik niemand heb vermoord.

Inderdaad, dat is werkelijk hoe eenvoudig dit is. Ik heb het niet over de boeken en boeken vol levensstijlregels die rabbijnen rond de regels van God hebben geschreven, ik heb het over de Mitzvot die we vinden in het Woord van God. In totaal 613, waarvan we een onderverdeling kunnen vinden voor priesters, koningen, mannen, vrouwen, kinderen.

Het is een van de meest misbegrepen onderwerpen in onze huidige kerkelijke omgeving. Dus laat me opnieuw ons onderwerp voor vandaag benadrukken. Wat is onze houding? Wat, is onze houding, jegens God! Wat is onze houding jegens Zijn verklaring van afhankelijkheid? Wat is onze houding jegens Zijn Heilige Woord? Wat is onze houding jegens God, want onze houding jegens God wordt werkelijk weerspiegeld door onze houding jegens Zijn woord.

Vaak horen we een Joodse persoon zeggen: "Het is een mitzvah!" meestal verwijzend naar een liefdadige, nuttige daad verricht door een andere persoon. Maar terwijl de Jiddische tegenhanger "mitzveh" ons dit idee levert, betekent het Hebreeuwse woord mitzvah niet "een goede daad" in die zin.

Een mitzvah is niet simpelweg een "goede daad," bijvoorbeeld het niet vermoorden of stelen. En op dezelfde manier zijn de mitzvot die te maken hebben met het voeden van de armen, vriendelijk zijn voor de vreemdeling, of de sabbat onderhouden veel belangrijker in de Joodse traditie dan goddelijke instructies over hoe goed te zijn.

Mitzvot zijn geboden, afkomstig van God en bedoeld voor het Joodse volk en degenen die in het volk zijn opgenomen. Degenen onder ons die in de westerse wereld wonen, voelen zich vaak ongemakkelijk bij het idee om "bevolen" te worden iets te doen, omdat het lijkt alsof het ons het recht ontneemt om te kiezen hoe we ons gedragen.

In feite zegt de Torah zelf dat toen God de geboden gaf, God verklaarde: "Zie, ik heb u de zegen [van het naleven van de geboden] en de vloek [de potentiële straf voor het niet naleven van de mitzvot] voorgelegd - daarom, kies het leven!" Het lijkt erop dat zelfs God erkende dat de Joden een keuze hadden in deze kwestie en duidelijk hintte naar de juiste keuze.

Dus waar draait de hele drukte dan om, waarom denken wij als christenen dat voor ons alleen de 10 geboden belangrijk zijn en zelfs dan houden we de sabbat niet in ere, en we houden het zeker niet heilig. Na de kerkdienst zetten we de tv aan met alle invloeden van de wereld: politieke achterbakse praktijken, moord, chaos, drugs, seks en naaktheid.

Hier komt het werkelijk op neer; als we het gebod van God volgen, worden we gezegend, volgen we het gebod van God niet, dan worden we gestraft door de zegen die voortvloeit uit dit gebod niet te ontvangen.

In mijn studies waar ik de afgelopen twee of drie jaar af en toe aan heb gewerkt met betrekking tot de geboden van God, realiseerde ik me dat als we echt van de Heer houden als Messianics, christenen, mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest, we al het merendeel van de wetten van God volgen.

Wat is er zo moeilijk aan:

  • In God geloven en dat Hij alle dingen heeft geschapen.
  • Niet in iets anders geloven dan in God.
  • In God's Eénheid geloven.
  • God vrezen.
  • God liefhebben.
  • Niet begeren met onze ogen en ons hart.
  • Geen enkel dood dier eten, of dieren die we dood hebben aangetroffen.
    God niet lasteren.
  • De 12 wetten volgen over onnatuurlijk seksueel gedrag.

En dan kunnen we doorgaan en doorgaan.

Het grootste punt in dit alles is de uitspraak die God zelf heeft gedaan: wil je een zegen, Spreuken 13:13, gehoorzaam dan mijn wil.

Gods wil voor mensen is om succesvol te zijn, gezond te zijn, in een relatie van vertrouwen en gehoorzaamheid te zijn.

Vertrouw en gehoorzaam, want er is geen andere manier om gelukkig te zijn in Jezus, dan te vertrouwen en te gehoorzamen.

 

Webmaster

Listen Banner

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login