Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Kracht In Zijn Vleugels

Categorie: Nederlands Publicaties
Read Time: 3 mins
Hits: 609

Kracht in Zijn Vleugels: een studie of de Tallit

In het hedendaagse christelijke landschap is er een groeiende beweging die ernaar streeft om de rijke erfgoed van ons geloof te herontdekken door diep in de oorsprong ervan te duiken. 81OXxb88oL. AC CR0000 SX480 SY360

Deze krachtige herleving legt een vernieuwde nadruk op de diepgaande waarheden die te vinden zijn in de oorspronkelijke talen van het Hebreeuws en het Grieks. Het is tijdens deze periode van herleving dat lang bestaande barrières worden afgebroken en schadelijke doctrines van vervangingstheologie worden weerlegd.

Eén bijzonder aspect dat binnen het christendom over het hoofd is gezien en zelfs terzijde is geschoven, is de betekenis van de gebedssjaal, ook bekend als de tallit. Traditioneel gezien speelt de tallit een belangrijke rol in de Joodse eredienst, waarbij het de geboden van God symboliseert en dient als een tastbare herinnering aan Zijn aanwezigheid. Echter, door de geschiedenis heen is het christendom geleidelijk aan afgeweken van het incorporeren van de gebedssjaal in het leven van gelovigen.

In plaats daarvan ligt er nu meer nadruk op het concept van het gebedskamertje, dat is afgeleid van Jezus' onderwijzingen over gebed in Mattheüs 6:6. Het gebedskamertje vertegenwoordigt een persoonlijke en intieme ruimte waarin gelovigen God in eenzaamheid kunnen zoeken. Hoewel het gebedskamertje waardevol en belangrijk is om een diepe verbinding met God te bevorderen, mag het de betekenis van de gebedssjaal niet overschaduwen of vervangen, aangezien dat de oorspronkelijke term was die Jezus gebruikte.

Een krachtig voorbeeld dat de betekenis van de gebedssjaal benadrukt, is te vinden in het verhaal van de vrouw met de bloedvloeiingen. In Marcus 5:25-34 lezen we over haar wanhopige daad van geloof toen ze de zoom van Jezus' kleding aanraakte. Onmiddellijk werd ze genezen van haar aandoening. Deze wonderbaarlijke ontmoeting symboliseert de kracht en zalving die schuilt in het kledingstuk van Jezus, inclusief de symboliek van de gebedssjaal.

De openbaring die voortkomt uit dit verhaal gaat niet alleen over de genezende kracht van Jezus, maar ook over de betekenis van onze persoonlijke tabernakel. Net zoals de vrouw met de bloedvloeiingen genezing vond door de zoom van Jezus' kleding aan te raken, worden we uitgenodigd om een dieper begrip te krijgen van onze eigen persoonlijke tabernakel. Het is binnen deze heilige ruimte dat we de aanwezigheid en kracht van God in ons leven kunnen ervaren.

Helaas heeft de nadruk op het gebedskamertje het begrip van onze persoonlijke tabernakel overschaduwd. De gebedssjaal dient als een krachtig symbool van onze verbinding met God en onze identiteit als Zijn uitverkoren volk. Door de betekenis van de gebedssjaal te omarmen, herwinnen we de wortels van ons geloof en herstellen we de rijke Joodse gebruiken en tradities die te lang zijn verwaarloosd.

Het is tijd om de valse opvatting uit te dagen dat het christendom de Joden heeft vervangen als het uitverkoren volk van God. Naarmate we dieper graven in de diepgaande waarheden van Gods Woord, zoals Jezus zelf het begreep en onderwees, krijgen we een completer begrip van ons geloof. We erkennen het belang van het integreren van de gebedssjaal, het gebedskamertje en de openbaring van onze persoonlijke tabernakel in onze geestelijke reis.

pastor head kippah2

Tot slot erkent Dr. Jeffery Davidson, in zijn aanbeveling van dit boek, het diepe begrip van God en de rijpende relatie met de Heilige Geest van Dr. Christiaan de Ruiter. De toewijding van de auteur om dit boek te schrijven is een uiterlijke weergave van het wonderbaarlijke in zijn leven, en Dr. Davidson moedigt lezers aan om dit boek serieus te nemen, omdat het het potentieel heeft om een transformerende en gezegende bron te zijn. Terwijl we de diepgaande waarheden van ons geloof herontdekken, mogen we de betekenis van de gebedssjaal en de openbaring van onze persoonlijke tabernakel omarmen, wat ons leidt naar een diepere verbinding met God en een authentiekere uitdrukking van ons christelijk geloof.

Lees meer in de Nieuwe 2023 Herziene Versie van "Power in His Wings".

Available from amazon in Paperback, Hardback, and on the Kindle.

Original Publication in English: Power in His Wings.

Webmaster

Listen Banner

Note: EWCMI does not underwrite, support, and does not receive any payment from the advertisements at TuneIn.

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login