Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

shavuot Hero banner 1400x300

Sermon Notes: Attitude Series NL

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 59 mins
Hits: 1107

Artikelindex

Gedrag/Houding - een 3-weekse preekserie

PastorChris CrossHouding Deel 01

Een aantal jaar geleden was ik geschokt toen ik las over de dood van Freddie Gray en de rellen die daarop volgden. Op dat moment werd het overduidelijk dat mensen zo gepolariseerd waren dat journalistiek verdween en werd vervangen door opiniegeschrijf.

De journaliste toonde zich duidelijk niet als een journaliste, maar als een opinieschrijver. Ze richtte zich op de relschoppers als betogers en hoe donkere en blanke mensen samenwerken. Vervolgens sprak ze over de politie en beweerde dat de jongeman niet stierf, maar dat hij werd "vermoord". Ze noemde degenen die beschuldigd waren 3 blanke en 3 donkere agenten.

Het is voor mij meer dan toeval dat de agenten inderdaad 3 blanken en 3 donkere mensen waren. De vrede is nu teruggekeerd, maar tegen welke prijs? Je krijgt wat je wilt door vernietiging, rellen en burgerlijke ongehoorzaamheid tegen gezag te gebruiken, en dat allemaal achter maskers en bandana's. Dit is naar mijn mening iets onwettigs.

Als je op deze manier je zin moet krijgen, dan dwing je iemand tot actie, anders! Als we niets doen, zal het alleen maar erger worden; we moeten naar hen luisteren en doen wat ze willen.

In Baltimore noemden we dit een protest, op het wereldtoneel noemen we dit terrorisme. Maar wat nu? De agenten zijn gearresteerd of op administratief verlof geplaatst. Kunnen ze hun gezicht nog tonen? Nee, ze vrezen nu voor hun leven, maar dat is niet het belangrijkste.

Maar wat als een rechter hen vrijspreekt van wangedrag? Begint het dan allemaal opnieuw? Dat is de dreiging die nu boven dit alles hangt.

En wat als een rechter hen schuldig bevindt? Opent dat dan de weg voor rellen in het hele land om te krijgen wat ze als rechtvaardigheid beschouwen?

Dit bracht me tot de vraag: wat is onze, wat is jouw, wat is mijn houding ten opzichte hiervan? Vertrouwen we erop dat de autoriteit van onze grondwet en onze rechten voldoende krachtig, actief en rechtvaardig is om een eerlijke oplossing voor deze situatie te bieden, of gooien we het overboord en halen we ons recht hoe dan ook?

Op wie en wat vertrouwen we, en wie en wat gehoorzamen we? Is ongehoorzaamheid de weg van God? Stenen gooien naar wetshandhavers is dat Gods weg? Ze beledigen en grof taalgebruik naar hen slingeren, is dat Gods weg?

Dit zijn allemaal vragen die me brengen bij de vraag van vandaag. Wat is onze houding? Wat is onze houding jegens God? Wat is onze houding ten opzichte van Zijn verklaring van afhankelijkheid? Wat is onze houding ten opzichte van Zijn Heilige Woord? Wat is onze houding jegens God?

Onze houding jegens God wordt werkelijk weerspiegeld door onze houding ten opzichte van Zijn Woord. Door Zijn Woord spreekt Hij vooral tot ieder van ons. Ja, er zijn profetische woorden, visioenen en dromen, maar als ze in strijd zijn met Zijn geschreven Woord, weten we dat ze niet van God komen, maar van Satan.

Het Woord van God, de Heilige Bijbel, is DE norm. Dus de eerste vraag die we onszelf moeten stellen is: wat is onze houding?

In Spreuken 13 vers 13 lezen we in de Levende Bijbel: "Veracht Gods Woord en breng jezelf in moeilijkheden. Gehoorzaam het en slaag."

 

De Amplified Bible leest:
Spreuken 13:13 (AMP)
13 Wie het woord en advies van God veracht, brengt vernietiging over zichzelf, maar wie [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God], wordt beloond.

De Tree of Life Bijbel leest:
Spreuken 13:13 (TLV)
13 Wie instructie veracht, zal een straf betalen, maar wie een mitzvah respecteert, wordt beloond.

De komende twee weken zal dit naar mijn mening de basis vormen van onze boodschappen, omdat mijn hart zo overloopt dat ik niet geloof dat we dit allemaal in één boodschap kunnen proppen, vooral omdat dit een behoorlijk intense boodschap kan worden voor ons allemaal.

Dus we moeten wat tijd nemen om dit Woord van God te overdenken en niet overspoeld raken door informatie en onszelf afsluiten.

Wat betekent het om te verachten?

Merriam-Webster  zegt dat verachten betekent: neerkijken op met minachting of afkeer, zoals het verachten van zwakkeren. Of het beschouwen als verwaarloosbaar, waardeloos of onaangenaam.

Het Collins Cobuild-woordenboek voor Engelse leerlingen says: Als je iets of iemand veracht, heb je een hekel aan hen en heb je een zeer lage mening van hen.

Wow, verachten is iets, hè? Dus als we "het Woord van God" hebben, zoals de Levende Bijbel zegt, of het "woord en advies" zoals de Amplified Bible zegt, of zoals de Tree of Life Version het noemt de "instructie" van God, en we verachten het, dan besteden we er niet veel aandacht aan, want als we het zien, roept het een gevoel van afkeer op; we hechten er niet veel waarde aan, weet je, het is gewoon een oud boek. Zoveel vertalingen, zoveel meningen en zoveel fouten, het is gewoon niet meer zo relevant voor onze tijd en leeftijd.

Ja, oké, sommige woorden kunnen goed zijn, maar je moet het bekijken met de ogen van vandaag; dingen zijn veranderd, weet je. Met andere woorden, als je dit Woord veracht, veracht je in feite wat de Tree of Life Version "instructie" noemt. Ja, wacht even, let op: om naar Rome te gaan, moet je hier linksaf slaan, niet rechtsaf. Hmm. Hé, je hebt nog een halve gallon benzine over; ik zou hier stoppen en wat benzine halen, het volgende tankstation is 50 mijl verderop. Veracht die instructie en je begrijpt wat er gebeurt. Je veracht wat de Amplified Bible "advies" noemt. Je weet dat als je hier rechtsaf gaat in plaats van linksaf, je nog eens 1500 mijl toevoegt aan je reis naar Rome.

Of, weet je, je hebt nog maar een halve gallon benzine over en je auto verbruikt 14 mijl per gallon op de snelweg, met het volgende tankstation 50 mijl voor je, dan red je het niet en zul je waarschijnlijk 7 mijl terug moeten lopen om 2 gallon benzine te halen en dan nog eens 7 mijl terug naar de auto. Je zult 14 mijl lopen met ongeveer 3 mijl per uur, dat is 5 uur verlies op je reis en hele zere voeten.

Oh nee, als dat gebeurt, ga ik gewoon liften, hmm zelfs nu is dat afkeer en minachting. Wow, de Levende Woord Bijbel zegt dat je in de problemen zit. Hmm ja, 14 mijl is een lange afstand op nette schoenen of hoge hakken. De Amplified Version-vertaling zegt dat het vernietiging teweegbrengt. Als je dat sollicitatiegesprek in Rome hebt en je voegt 1500 mijl toe aan die reis, of je verliest nog eens 5 uur vanwege je koppigheid, dan zul je de baan niet krijgen, raak je je baan kwijt, geen inkomen, geen plek om te wonen, geen eten op tafel en geen kleding aan je lijf meer voor het volgende sollicitatiegesprek. Dat is inderdaad vernietiging.

Zoals constructie het opbouwen van iets is, is vernietiging het uit elkaar halen van iets. Zoals constructie het opbouwen is, zoals het opgroeien is, zoals bijvoorbeeld constructieve kritiek, is vernietiging het wegnemen van iets. Zoals constructie het ontvangen is van de zegen van de vrucht van je arbeid, is vernietiging het wegnemen van de zegen, het wegnemen van de vrucht vanwege een minimum, of geen arbeid, of gift, of erfenis, of of of. Oh ja, ik zou dat problemen noemen, jij niet? Diepe, diepe problemen. De Tree of Life-versie werpt ook een ander licht op de zaak.

Je zou kunnen zeggen dat het resultaat van dit voorbeeld dat ik gebruikte, het gevolg is van mijn eigen domheid, maar de Tree of Life-versie zegt dat het een straf is. Een straf wordt je opgelegd door de scheidsrechter, een straf wordt je opgelegd door de rechter, en het is God die ons al vertelt dat als we dit of dat niet doen, de resultaten er zullen zijn. En we kunnen allemaal een voorbeeld bedenken. Een straf is echter anders; het is geen einde, een straf biedt een weg naar herstel en rehabilitatie. Voor de verkeerde richting en de benzinefout biedt het een U-bocht in het midden, een manier om weg te draaien en terug te keren. Dat is wat wij in de kerk bekering noemen. Doet het pijn? Oh ja, natuurlijk, maar tenminste hebben we de roep gehoord: "Hé, Luister, je benzine raakt op. Zo kom je er niet! Draai om!" Omdat weet je, onze bestemming is niet Rome, of dat sollicitatiegesprek, onze bestemming is de hemel. En als we de instructie van God niet volgen, zullen we het nooit halen.

God wil dat we bij Hem in de hemel zijn, maar Hij heeft ons ook vrije wil gegeven, en in die vrije wil heeft Hij ons onze eigen keuzes gegeven. Keuzes om wijs te handelen en Zijn advies te volgen, of keuzes om als dwaze idioten te handelen en ons eigen pad te volgen. Dan geeft het tweede deel van dit vers ons het advies dat we kunnen accepteren of afwijzen.

De Levende Bijbel versie: "Gehoorzaam Gods woord en slaag", een zeer eenvoudige zin, luister naar Gods woord, doe wat het zegt, en wees succesvol. We stoppen, tanken bij en we halen Rome. De Amplified Bible legt vervolgens iets meer uit: "wie [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God] wordt beloond." De Amplified-versie zegt dat hij die vol eerbied of met groot respect. Dat impliceert een groot begrip van de kracht, de macht en de kennis van God, eerbiedig vreest en respect heeft. Respecteren, de resultaten kennen, de gevolgen kennen. Groot eerbiedig respect hebben voor de wil, het gebod van God. Het zegt dat deze persoon beloond zal worden.

TreeOfLifeBibleThinLineVersionMaar als we dan naar de Tree of Life Version gaan, zien we het Hebreeuwse woord opkomen: "wie een mitzvah respecteert, zal worden beloond." In de Amplified Bible spreekt het over het gebod, het klinkt bijna alsof als je "Het Gebod" volgt, je ZAL WORDEN BELOOND. De Tree of Life Version zegt Een mitzvah, wat is het? Een gebod, een levensregel van God zal worden beloond. Beloond worden betekent iets ontvangen als beloning, niet noodzakelijk voor het verrichte werk, nee, het zegt dat je beloond zult worden. Een beloning krijgen. Een sticker op je aanwezigheidspapier krijgen, en een medaille krijgen voor de eerste plaats, of voor het voltooien van de race. Een beloning. En het vers maakt het heel stellig; het zegt niet dat je misschien beloond wordt, nee, het zegt dat je ZAL WORDEN BELOOND. Waar hebben we het dan echt over, een mitzvah, wat is het? Simpel gezegd is een mitzvah gewoon een gebod; je moet iets doen, of je moet iets niet doen. En wow, dat zal al bij veel mensen de haren doen rijzen; zowel christenen, joden als ongelovigen.

In de Bijbel zijn er niet één, maar in totaal 613 gij zult of gij zult niet mitzvot, of geboden. Voordat ik verderga, Spreuken 13:13 zegt niet dat je respect moet hebben voor de mitzvot, meervoud, voordat je een zegen ontvangt. Het zegt respecteer, volg, wees gehoorzaam aan de mitzvah, en wees gezegend. Elk van de mitzvot, elk van de geboden, wordt gevolgd door een zegen. Hoe weet ik dat? Omdat we het net hebben gelezen.

"Hij die [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God] wordt beloond." "Wie een mitzvah respecteert, zal worden beloond." "Gehoorzaam het en slaag." Geen twijfel mogelijk. Wanneer God zegt "Gij zult niet moorden," oh ja, dat is makkelijk, geen gevangenisstraf, vrijheid, geen doodstraf voor mij omdat ik niemand heb vermoord.

Inderdaad, dat is werkelijk hoe eenvoudig dit is. Ik heb het niet over de boeken en boeken vol levensstijlregels die rabbijnen rond de regels van God hebben geschreven, ik heb het over de Mitzvot die we vinden in het Woord van God. In totaal 613, waarvan we een onderverdeling kunnen vinden voor priesters, koningen, mannen, vrouwen, kinderen.

Het is een van de meest misbegrepen onderwerpen in onze huidige kerkelijke omgeving. Dus laat me opnieuw ons onderwerp voor vandaag benadrukken. Wat is onze houding? Wat, is onze houding, jegens God! Wat is onze houding jegens Zijn verklaring van afhankelijkheid? Wat is onze houding jegens Zijn Heilige Woord? Wat is onze houding jegens God, want onze houding jegens God wordt werkelijk weerspiegeld door onze houding jegens Zijn woord.

Vaak horen we een Joodse persoon zeggen: "Het is een mitzvah!" meestal verwijzend naar een liefdadige, nuttige daad verricht door een andere persoon. Maar terwijl de Jiddische tegenhanger "mitzveh" ons dit idee levert, betekent het Hebreeuwse woord mitzvah niet "een goede daad" in die zin.

Een mitzvah is niet simpelweg een "goede daad," bijvoorbeeld het niet vermoorden of stelen. En op dezelfde manier zijn de mitzvot die te maken hebben met het voeden van de armen, vriendelijk zijn voor de vreemdeling, of de sabbat onderhouden veel belangrijker in de Joodse traditie dan goddelijke instructies over hoe goed te zijn.

Mitzvot zijn geboden, afkomstig van God en bedoeld voor het Joodse volk en degenen die in het volk zijn opgenomen. Degenen onder ons die in de westerse wereld wonen, voelen zich vaak ongemakkelijk bij het idee om "bevolen" te worden iets te doen, omdat het lijkt alsof het ons het recht ontneemt om te kiezen hoe we ons gedragen.

In feite zegt de Torah zelf dat toen God de geboden gaf, God verklaarde: "Zie, ik heb u de zegen [van het naleven van de geboden] en de vloek [de potentiële straf voor het niet naleven van de mitzvot] voorgelegd - daarom, kies het leven!" Het lijkt erop dat zelfs God erkende dat de Joden een keuze hadden in deze kwestie en duidelijk hintte naar de juiste keuze.

Dus waar draait de hele drukte dan om, waarom denken wij als christenen dat voor ons alleen de 10 geboden belangrijk zijn en zelfs dan houden we de sabbat niet in ere, en we houden het zeker niet heilig. Na de kerkdienst zetten we de tv aan met alle invloeden van de wereld: politieke achterbakse praktijken, moord, chaos, drugs, seks en naaktheid.

Hier komt het werkelijk op neer; als we het gebod van God volgen, worden we gezegend, volgen we het gebod van God niet, dan worden we gestraft door de zegen die voortvloeit uit dit gebod niet te ontvangen.

In mijn studies waar ik de afgelopen twee of drie jaar af en toe aan heb gewerkt met betrekking tot de geboden van God, realiseerde ik me dat als we echt van de Heer houden als Messianics, christenen, mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest, we al het merendeel van de wetten van God volgen.

Wat is er zo moeilijk aan:

 • In God geloven en dat Hij alle dingen heeft geschapen.
 • Niet in iets anders geloven dan in God.
 • In God's Eénheid geloven.
 • God vrezen.
 • God liefhebben.
 • Niet begeren met onze ogen en ons hart.
 • Geen enkel dood dier eten, of dieren die we dood hebben aangetroffen.
  God niet lasteren.
 • De 12 wetten volgen over onnatuurlijk seksueel gedrag.

En dan kunnen we doorgaan en doorgaan.

Het grootste punt in dit alles is de uitspraak die God zelf heeft gedaan: wil je een zegen, Spreuken 13:13, gehoorzaam dan mijn wil.

Gods wil voor mensen is om succesvol te zijn, gezond te zijn, in een relatie van vertrouwen en gehoorzaamheid te zijn.

Vertrouw en gehoorzaam, want er is geen andere manier om gelukkig te zijn in Jezus, dan te vertrouwen en te gehoorzamen.

 


Middle aged man with open Holy Bible reading verses from Gospel while sitting on bench by desk and listening to sermon during church serviceHouding - Deel 2

We leven in zeer interessante dagen, of misschien moet ik zeggen zeer enge dagen. En nu laat ik je gewoon daar zitten met deze enkele uitspraak.

Eerder begon ik met je te praten over houding en hoe onze houding ten opzichte van het opvolgen van instructies ons zegeningen of straffen geeft. Of met meer kerkelijke woorden, hoe het volgen van Gods geboden ons zegeningen of vervloekingen zal geven. En ja, we hebben de kreten al gehoord, maar nu leven we allemaal onder de genade die Jezus heeft gebracht. Ja, we zijn onder genade, maar voor deze serie plaatsen we die specifieke vraag even op de achtergrond; we zullen daar later op terugkomen.

Als we een gesprek willen voeren over een onderwerp, moeten we onze achtergronden kennen voordat we een opbouwend gesprek kunnen hebben over dit onderwerp. We zingen het zo vaak in de kerk, dat lied dat door de boodschappen van de afgelopen weken is geweven.

"Vertrouw en gehoorzaam, 'Vertrouw en gehoorzaam, want er is geen andere manier om gelukkig te zijn in Jezus, dan om te vertrouwen en gehoorzaam te zijn."

Oh, en het is niets nieuws, natuurlijk, dit is een oud lied. Er zijn meer liederen zoals dit. 'Ik geef me helemaal over, Alles aan U, mijn gezegende Redder, Ik geef me helemaal over.' Of met een moderner lied dat zo geliefd is bij velen. 'Ja' van Shekinah Glory zegt; 'Ik zal Jezus gehoorzamen, ik zal niet afdwalen, Jezus, deze keer heb ik mijn besluit genomen, ik zal ja zeggen. Mijn ziel zegt ja, mijn geest zegt ja, mijn hart zegt ja, ja, ik zal Jezus doen, ik zal doen wat U wilt dat ik doe, ik zal zeggen wat U wilt dat ik zeg, ik zal gaan als U me leidt, als U me leidt zal ik gaan, ja, ik wil Uw wil doen, mijn ziel zegt ja.' Dan zegt het Woord van de Heer: 'Er wordt meer van je gevraagd dan je denkt.' En het antwoord blijft nog steeds Ja. Ik geniet echt van al deze liederen en ik zing ze graag. Er is echter één groot probleem met al deze liederen, en het heeft niets te maken met de inhoud van de teksten. Het probleem is dat voor te veel van ons deze woorden slechts woorden zijn, het zijn slechts liederen; het zijn geen bevestigingen van de manier waarop we onze houding ten opzichte van God willen veranderen.

Paulus schreef een zeer interessant artikel in de brief aan de Romeinen, we noemen dit hoofdstuk 12. Laten we dit samen lezen, Romeinen 12 van de Tree of Life Version:

Romeinen 12 (TLV)
Wees Dood voor jezelf
1 Ik dring er daarom bij jullie op aan, broeders en zusters, door de barmhartigheden van God, om jullie lichamen aan te bieden als een levend offer - heilig, welgevallig aan God - wat jullie geestelijke dienst is.
2 Word niet gevormd naar deze wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken, zodat je kunt onderscheiden wat de wil van God is - wat goed en welgevallig en volmaakt is.
3 Want door de genade die mij is gegeven, zeg ik tegen iedereen onder jullie dat hij niet hoger moet denken dan hij moet denken - maar met gezond oordeel moet denken, omdat God aan ieder persoon een maat van geloof heeft toegewezen.
4 Want zoals we vele delen hebben in één lichaam - en niet alle delen dezelfde functie hebben -
5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Messias en allen delen van elkaar.
6 We hebben gaven die verschillen naar de genade die ons is gegeven - als profetie, naar verhouding van ons geloof;
7 als dienst, in onze dienstbaarheid; of degene die onderwijst, in zijn onderwijs;
8 of degene die vermaant, in zijn vermaning; degene die geeft, in vrijgevigheid; degene die leidt, met ijver; degene die barmhartigheid betoont, met blijmoedigheid.
9 Laat de liefde ongeveinsd zijn - verafschuw wat kwaad is, houd vast aan het goede.
10 Wees teder toegewijd aan elkaar in broederlijke liefde; overtreffende eer aan elkaar geven.
11 Wees niet traag in ijver; wees vurig in geest. Blijf de Heer dienen,
12 verblijdend in de hoop, volhardend in verdrukking, volhardend in gebed,
13 bijdragend aan de behoeften van de kedoshim, gastvrijheid verlenend.
14 Zegen hen die u vervolgen - zegen en vervloek niet.
15 Verheug u met hen die zich verheugen; weep met hen die huilen.
16 Leef in harmonie met elkaar; wees niet trots, maar omgaan met de nederigen. Wees niet wijs in je eigen ogen.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad; denk na over wat goed is in de ogen van alle mensen.
18 Als het mogelijk is, voor zover het van jou afhangt, leef in shalom met alle mensen.
19 Neem nooit wraak, geliefden, maar geef ruimte aan de toorn van God - want er staat geschreven: 'De wraak is van Mij, Ik zal vergelden,' zegt Adonai.
20 Maar: 'Als je vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen.'
21 Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Een geweldig woord van Paulus over de volledige overgave van ons denken, geest en ziel aan God en om voor Hem te leven. Als we dit lezen en zien hoe Paulus denkt over het dienen van God en hoe te handelen naar wat ons te wachten staat, wat is dan de moderne houding van mensen ten opzichte van God.

a) Is je relatie met God in vuur en vlam door de Heilige Geest? Lees je dagelijks de woorden van God in je Bijbel of in boeken van christelijke auteurs? Luister je naar Zijn muziek en doe je je best om weg te blijven van de negatieve invloeden van de wereld? Is je relatie diep bevredigend, en kun je God alles vertellen wat je op je hart hebt? Heb je constant gemeenschap met God door Zijn Ruach Ha'Kodesh, Zijn Heilige Geest, en een JA-houding?

b) Of misschien is je houding ten opzichte van God meer als: 'Ja, hmm, ja, ik doe mijn best, het is niet slecht. Ik lees soms mijn Bijbel, en je weet dat ik dat lied over de rivier van het leven ook mooi vind. Ik ken God, weet je, maar we zijn gewoon niet zo veel in contact. Elke dag? Nee, daar heb ik te veel te doen voor. Ik ga op zondag naar de kerk en zing en lees en luister, maar ik ben zo druk, ik heb ook wat tijd voor mezelf nodig.'

c) Dan hebben we de categorie mensen: 'Oh ja, ik ben gered, halleluja, en ik ging naar de kerk. Ja, maar nu niet meer, het doet gewoon... nee, het doet me niet zo veel meer. Ik ga met Pasen en Kerstmis, ik luister af en toe naar K-love, maar ja, dat is genoeg voor mij. Ja, je kunt het zo noemen, het vuur brandt niet meer voor mij. Kom op, ik ken God, maar met mij in Amerika en God in Afrika, is die communicatie gewoon te ver weg.'

d) Dan tot slot hebben we de persoon die zo is, degene die van God heeft gehoord, die over Jezus heeft gehoord op tv en in het café, en in de krant. God en met Jezus, genade ja, cool weet je, en Boeddha, Allah, Shiva, Confucius, Joseph iets, ja, het zijn allemaal goede mensen. Al deze mensen, weet je, ze leren je allemaal goed te zijn, en dan zul je allemaal bij je God zijn op een dag. We moeten respectvol zijn naar elkaar, leven en laten leven, weet je, laat ze trouwen, maakt niet uit. Je moet naar jezelf kijken, ben je goed, voel je je innerlijke vrede, heb je het heiligdom in jezelf gevonden? Kom hier bij me zitten en deel wat van deze elektrisch magnetische spirituele transcendentale kracht samen.

Dus voor vandaag hebben we echt vier manieren waarop we naar de boodschap kunnen kijken. We kunnen het bekijken met de ogen van elk van de vier die ik zojuist heb beschreven.

Vurig in vuur en vlam door de Heilige Geest, geleid door God, dagelijks zijn er al beslissingen genomen.
Bereid om een leven voor God te leven en actief in Zijn Woord, maar het vuur brandt laag, met af en toe moeilijke beslissingen.
Te veel te doen, te veel werk en te veel beslissingen om nu te nemen, het kan allemaal wel en niet controleren, het is te beperkend. Het vuur is niets meer dan smeulende kolen met af en toe wat sissen.
De laatste houding die we bespraken, zou ik zeggen; 'Vuur, welk vuur, waar is het vuur, oh mijn God, vuur, bel 911, vuur, oh mijn, oh mijn, vuurrr.'

Bij welke categorie hoor jij? Het gaat er niet om dat je perfect bent in een van hen; het gaat om de houding die ermee geassocieerd is. Bij welke categorie hoor jij? Alleen God is perfect, wat Hem de Heilige maakt. Wij gelovigen zijn heilig gemaakt door Hem door de aanvaarding van Zijn Zoon Yeshua Ha'Mashiach. Wanneer we met Hem de hemel binnengaan, zullen we dit heilige en perfecte lichaam ontvangen. Intussen, op deze aarde, doen we ons best om steeds dichter bij Hem te komen, om ons leven steeds meer volgens Zijn Heilige Woord te leven, op te groeien naar deze vorm van perfectie die we heiligheid noemen. Deze groei naar Zijn beeld, deze groei naar heiligheid, noemen we progressieve heiliging. Dus de vraag blijft staan, bij welke categorie hoor jij?

Het is triest om te zeggen dat de meeste christenen nog steeds leven in de tweede of derde categorie. Er zijn ook veel, en ik bedoel veel, zogenaamde christenen die zich in de vierde categorie bevinden. Psalm 103 vertelt ons meer.

Toen David naar het koninkrijk van Achis ging om te vluchten voor koning Saul, werd hij herkend door de dienaren van Achis. Hierdoor en uit angst voor de koning veranderde hij zijn houding en deed alsof hij een gek of krankzinnig persoon was die kwijlde. Dit alles volgens 1 Samuel 21:10-15.

Ah, maar je zou kunnen zeggen dat we het daar hebben over Abimelech en niet Achis. Dat komt omdat Abimelech waarschijnlijk geen gegeven naam is als we naar het woord kijken en het opsplitsen in twee lettergrepen zien we Abi/avi en Melech. Omdat we er zoveel over praten, weten we dat Melech koning betekent, zoals in de zegeningen Melech A'Olam, koning van de wereld. Het Hebreeuws gebruikt geen klinkers, dus spellen we Abimelech Aleph Bet Yot Mem Lamet Kof Sofit (wat het geluid van ch maakt, zoals in bach). Dan hebben we de letters Aleph Bet, wat het zelfstandig naamwoord betekent vader. Het woord ab is niet zoals ons woord voor vader; het wordt ook gebruikt zoals ons idee van stichtende vaders, dus niet noodzakelijk voorbehouden aan de mannelijke ouder en wordt metaforisch gebruikt voor andere mensen, maar eerder een woord van onbekende en ongeëvenaarde betekenis, dat respect uitdrukt voor personen van gezag, inclusief de mannelijke ouder. De Yod-letter die hierop volgt, maakt het ab-deel bezittelijk, zoals in vader van of mijn vader. Dus begrijpen we dat Abimelech de titel is voor de koning als de vader, de heerser, de magistraat van dit land.

Oké, nu Psalm 34 Tree of Life Version. Maar voordat we dit lezen, wil ik je kennis laten maken met een woord dat mogelijk nieuw voor je is in deze tekst. Kedoshim: betekent de mensen die een heilig leven leiden, de heiligen, degenen die door God zijn afgezonderd, wat door Christus jou kan betekenen, omdat de Joden het volk waren dat door God was afgezonderd.

Psalm 34 (TLV)

Proef en zie
1 Van David, toen hij zich krankzinnig voordeed voor Abimelech, die hem wegstuurde, en hij vertrok.
2 Ik zal ADONAI te allen tijde zegenen. Zijn lof is voortdurend in mijn mond.
3 Mijn ziel roemt in ADONAI. De nederigen horen ervan en verheugen zich.
4 Vergroot ADONAI met mij en laten wij samen Zijn Naam verhogen.
5 Ik zocht ADONAI en Hij antwoordde mij en bevrijdde mij van al mijn angsten.
6 Zij die naar Hem keken straalden, en hun gezichten zullen nooit beschaamd worden.
7 Deze arme man riep en ADONAI hoorde het, en redde hem uit al zijn problemen.
8 De engel van ADONAI legerde zich rondom hen die Hem vrezen, en Hij bevrijdt hen.
9 Proef en zie hoe goed ADONAI is. Gezegend is degene die bij Hem toevlucht neemt.
10 Vrees ADONAI, Zijn heiligen, want zij die Hem vrezen ontbreekt het aan niets.
11 Jonge leeuwen kunnen gebrek lijden en honger hebben, maar zij die ADONAI zoeken, ontbreekt het aan niets goeds.
12 Kom, kinderen, luister naar mij: Ik zal u de vrees voor ADONAI leren.
13 Wie is degene die geniet van het leven en graag goede dagen ziet?
14 Bewaar uw tong voor het kwaad en uw lippen om geen bedrog te spreken.
15 Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek vrede en jaag die na.
16 De ogen van ADONAI zijn op de rechtvaardigen gericht en Zijn oren zijn attent op hun roep.
17 Het gezicht van ADONAI is tegen de kwaaddoeners, om hun herinnering van de aarde uit te roeien.
18 De rechtvaardigen roepen en ADONAI hoort en bevrijdt hen uit al hun problemen.
19 ADONAI is dicht bij de gebrokenen van hart en redt de verslagenen van geest.
20 Veel zijn de tegenslagen van de rechtvaardigen, maar ADONAI bevrijdt hen uit dit alles.
21 Hij behoedt al hun botten, er zal er niet één van worden gebroken.
22 Het kwaad doodt de goddelozen; zij die de rechtvaardigen haten, zullen schuldig worden bevonden.
23 ADONAI verlost de ziel van Zijn dienaren; niemand die bij Hem toevlucht zoekt, zal schuldig worden bevonden.

Waarom is het dan zo dat voor veel christenen, de houding die ze hebben slechts versie b. is, of misschien zelfs c. of d.?
Wel, ze zullen zeggen dat ze een relatie met God hebben en dat hun houding ten opzichte van Hem is dat ze Hem kennen, maar het is moeilijk in deze wereld. De relatie met God is gespannen, om het vriendelijk te zeggen; het is niet rijk en overvloedig. Wanneer ze hun leven beschrijven, hoor je woorden als moeilijk, zwaar, aangevallen, verslagen, ontmoedigd, ja zelfs depressief.

Als je onder zoveel aanval bent, aan het rennen, aan het vluchten bent, wat zei David dan weer?

"2 Ik zal ADONAI te allen tijde zegenen. Zijn lof is voortdurend in mijn mond. 3 Mijn ziel roemt in ADONAI. De nederigen horen ervan en verheugen zich. 4 Vergroot ADONAI met mij en laten wij samen Zijn Naam verhogen. 5 Ik zocht ADONAI en Hij antwoordde mij en bevrijdde mij van al mijn angsten."

Voor zoveel christenen is dit gewoon niet waar; ze zijn gewoon niet in staat om te zeggen: "In alles wat je doet, prijs de Heer."

In de Drash op de Berg, de Bergrede, zei Jezus: "Verblijd u en wees blij, want uw beloning in de Hemel is groot."

Maar toch ervaren veel christenen niet veel vreugde.

In de eerste brief van Petrus in het eerste hoofdstuk lezen we dan:


1 Petrus 1:4-6 (TLB)

4 En God heeft voor Zijn kinderen het onschatbare geschenk van eeuwig leven gereserveerd; het wordt in de hemel voor u bewaard, zuiver en onbezoedeld, buiten het bereik van verandering en verval. 5 En God zal er, in Zijn machtige kracht, voor zorgen dat u daar veilig aankomt om het te ontvangen omdat u op Hem vertrouwt. Het zal op die komende laatste dag van u zijn voor iedereen om te zien. 6 Wees dus echt blij! Er wacht een heerlijke vreugde op u, ook al gaat het hier beneden even moeilijk.

Maar toch zien veel christenen de vreugde niet in de overwinning die voor hen ligt, en ze zijn niet in staat om de Heer te prijzen in alles wat ze doen.

In alles wat je doet, prijs de Heer.

De vraag is dan, waarom?

Wel, voor de meesten is het vanwege slechte gewoonten, gewoontes en vaak zonden waarvan ze zich niet bewust zijn of waarover ze verkeerd geïnformeerd zijn, die hun leven beheersen. Het is als een kamer die bedoeld is om de zegeningen door de Heilige Geest op te slaan, maar dan is deze kamer nog steeds bezet door dingen waar de Ruach van huivert en van wegdraait.

Maar weet je wat? Ze zijn zich hier niet van bewust of dat dit zonde is. Het bedroeft nog steeds de Heilige Geest, en de plaats die gevuld kan worden met zegeningen van God wordt nu genegeerd en niet gebruikt. Ze worden geregeerd door het vlees, niet door de Geest. Velen in deze groep mensen zijn theologisch ongeletterd en zijn vaak misleid door valse leer.

Daarom is er inderdaad niet veel geestelijke vrucht waaraan ze herkend kunnen worden als volgelingen van Yeshua; niet veel liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Want het was Yeshua die zei dat je aan de vrucht die je draagt herkend zult worden; de appelboom draagt geen sinaasappels. Je ziet gewoon niet veel vrucht van de Heilige Geest vanwege de zonde.

En dan zijn er anderen. Ze worden niet echt geregeerd door hun vlees, ze houden van de Heer, en toch genieten ze niet van die brandende vuur-relatie met God. Wat ontbreekt er dan? Waar is het vuur van de Heilige Geest? Waar is de overvloed, de vreugde, het geluk waar we zo naar verlangen?

Het snelle en simpele antwoord is dat wanneer ze in moeilijke situaties zitten, ze misschien een snel gebed aan de Heer aanbieden, maar ze leven nog steeds niet echt voor Hem. En ze merken het misschien niet eens op. Als gevolg daarvan wordt God niet gezegend; God krijgt niet alle glorie en alle lof.

Begin God te zegenen.

Naar de kerk gaan is als naar de psychiater gaan; je voelt je 30 minuten of een uur gelukkig, je leegt je juten zak met de ene rots van ervaring na de andere. Dan wanneer je naar de psychiater gaat, kom je binnen met die last; je leegt die zak, en je voelt dat er een last van je schouders valt. Wooohooo, dat voelt geweldig. En dan is je tijd om, en je moet ze allemaal weer terug in de zak doen. We doen hetzelfde in de kerk; we leggen al onze stenen op het altaar van Gods genade, en dan voordat we gaan, weten we niet hoe snel we moeten rennen om ze allemaal weer op te pakken. We hebben geen intieme relatie met God waarin we Hem zo vertrouwen dat we die stenen gewoon bij het altaar van het kruis kunnen laten liggen.

God verandert ze dan in iets anders, een ervaring in plaats van een pijn of last. Het is alsof een rots wordt gekopieerd en van papier-maché wordt gemaakt. Het is nog steeds dezelfde grootte en vorm en voelt hetzelfde, alleen, alleen het gewicht is verdwenen.

De vraag om tot een nauwere en betere relatie te komen, een Heilige Geest Vuur-relatie, is onze totale overgave aan Zijn wil, "Ja," "Ik geef me helemaal over," "vertrouw en gehoorzaam." Niet kiezen en selecteren, niet "Ik houd niet echt van dat, maar dit wel," niet "Dat, wel, dit niet, ik geef me helemaal over."

 


Houding Deel 03

Op de radio konden we de boodschap van Houding Deel 02 beluisteren tijdens onze gebedstijd en zondagsschool. En nu gaan we verder met deel 03. In de eerste week spraken we over onze houding en onze houding ten opzichte van God en Zijn Woord. Gods Woord vertegenwoordigt Zijn verklaring van onze afhankelijkheid van Hem. Als christenen hebben we gezegd: "Heer, ik geef me helemaal over, ik geef mijn leven aan U," en we zeggen ook: "Heer, maak mij, breek mij, vorm mij, vorm mij," en we verklaren: "Ja, Heer, ja, ja, ja, ik wil doen wat U wilt dat ik doe." Dit zijn zinnen en parafrases van liederen die we hebben gezongen.

Met dit begrip van onze toewijding aan het Woord van God en onze verklaring van afhankelijkheid, zien we een rode draad door deze eerste boodschap en de serie: het woord van Spreuken 13:13 (TLV), dat zegt: "Wie de vermaning veracht, zal boeten, maar wie het gebod in acht neemt, zal worden beloond." De Amplified Bible vertaalt het als: "Wie het woord en de raad [van God] veracht, brengt vernietiging over zichzelf, maar wie [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God], wordt beloond." Of in de parafraserende versie van de Living Word Bible: "Veracht het Woord van God en beland in de problemen. Gehoorzaam het en slaag."

We ontdekten dat veel mensen misschien denken dat ze het Woord van God niet verachten, maar in werkelijkheid er een afkeer van hebben of het niet serieus nemen als het erom gaat Gods instructies te volgen en te handelen naar Zijn wil. We ontdekten dat we als moderne christenen vaak een kies en kies houding hebben ten opzichte van het Woord van God, waardoor we de zegeningen die aan het volgen van Zijn geboden verbonden zijn, mislopen.

De Bijbel belooft ons dat als we de geboden van God volgen, we gezegend zullen worden. Als we echter Zijn geboden verwaarlozen, missen we deze zegeningen. Ter illustratie kunnen we het vergelijken met een coach, trainer of scheidsrechter die ons opdraagt tien rondes rond het veld te rennen voor de training. Als we de instructie negeren en minder rondes rennen, hebben we gevolgen zoals niet toegestaan ​​worden om te spelen op de volgende wedstrijddag. Onze teamgenoten, die de instructies opvolgen, verbeteren hun uithoudingsvermogen, kracht en uithoudingsvermogen, terwijl wij fysieke gevolgen ondervinden zoals gewichtstoename, verzwakte spieren, afgenomen uithoudingsvermogen en gebrek aan motivatie.

De moraal van dit verhaal is dat het volgen van Gods geboden leidt tot zegeningen zoals een sterker, slanker en gezonder leven. Het negeren van Zijn geboden leidt tot negatieve gevolgen zoals verslechterende gezondheid, afgenomen uithoudingsvermogen, luiheid en zelfs depressie.

Het is cruciaal om de Mitzvot van God te volgen, en de tekst belooft: "JE ZULT BELONING ONTVANGEN." Sommige christenen beweren dat het leven in het genadeseizoen met Jezus betekent dat ze de Tien Geboden of de wil van God niet hoeven te volgen. Zoals we hebben besproken, is dit echter een misvatting. Zelfs als we de sabbat houden, slagen we er vaak niet in om het heilig te houden en nemen we deel aan ongoddelijke activiteiten zoals tv kijken of winkelen.

We concludeerden dat we als christenen een kies en kies houding moeten vermijden ten opzichte van het Woord van God. In plaats daarvan moeten we het volledig omarmen om de zegeningen te ontvangen die God met ons wil delen. Tijdens onze discussies zagen we ook hoeveel God van ons houdt.

Johannes 3:16-18 (TLV)

16 "Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige Ben-Elohim.

God heeft Zijn Zoon aan de wereld gegeven om de weg terug naar Hem te vinden, om zijn vertrouwen te stellen in de naam van de Zoon van God, Ben-Elohim. Yeshua, Jezus, liet ons de weg naar God de Vader zien, Hij liet ons Zijn liefde zien voor Zijn en jouw Abba door in voortdurende gehoorzaamheid aan Zijn wil te zijn, Zijn Mitzvah, zelfs tot in Zijn dood.

We gingen verder in deze tweede week door te kijken naar de 4 verschillende houdingen van de mensen die zichzelf christelijk noemen. We noemden ze vier niveaus van vuur voor de Heer. Als je de boodschap hebt gemist, dan raad ik je ten zeerste aan de tekst te lezen of nog beter, de boodschap op cd te bestellen, want je zult zoveel meer krijgen dan alleen de tekst.

 1. Vurig in vuur en vlam door de Heilige Geest, geleid door God, elke dag zijn de beslissingen al genomen.
 2. Willen leven voor God en actief in Zijn Woord, maar met een afnemende passie, met soms moeilijke beslissingen om te maken.
 3. Te veel te doen, te veel werk en te veel beslissingen om te nemen, gewoon niet alles kunnen hebben en niet alles kunnen beheersen, het is te beperkend. Het vuur is niet meer dan smeulende kolen met af en toe wat gesis.
 4. De laatste houding die we bespraken, zou ik zeggen: "Vuur, welk vuur, waar is het vuur, oh mijn God, vuur, bel 112, vuur, oh mijn, oh mijn, vuuuuuuur."

   

Vandaag gaan we verder, kijkend naar onze houdingen naar God en Zijn houding naar ons, met de Schrift in de hand, brandend voor God in de Heilige Geest.

Om te beantwoorden hoe dit mogelijk is, wil ik graag de woorden gebruiken van de grote Chinese evangelist Watchman Nee. Hij schrijft in "De Geestelijke Mens" deel 2 Deel 4 over de Geest in hoofdstuk 1. En ik parafraseer, want ik geef toe dat het niet echt gemakkelijk lezen is.

Zoals de meeste gelovigen vandaag, ontbreekt het ons aan kennis over het bestaan ​​van de menselijke geest. Velen zijn zich er niet van bewust dat ze naast hun verstand en emoties ook een geest hebben. Zelfs als velen van hen hebben gehoord van deze geest, beschouwen velen van hen hun verstand en emoties als de wil van de geest.

Wow, dat klinkt bekend, nietwaar? Oké, laten we doorgaan.

Deze onwetendheid heeft invloed op de samenwerking met God, de controle over onszelf en de strijd tegen Satan, die allemaal het werk van de geest vereisen. Het is zeer, zeer belangrijk om te erkennen dat er een geest binnenin de individu bestaat, iets extra's naast gedachten, kennis en de verbeelding van ons verstand. Iets dat verder gaat dan genegenheid, de sensatie en het plezier van emoties, iets dat verder gaat dan verlangen en de beslissingen en acties van onze wil.

De geest en de ziel van degenen die niet gered zijn, zijn met elkaar versmolten, en daardoor weten ze niet van het bestaan ​​van een dode geest. Aan de andere kant zijn ze zich heel goed bewust van de zeer sterke sensaties van hun ziel in liefde, lust en zoveel andere emoties, die ook duidelijk dwaas doorgaan nadat ze zijn gered.

Daarom lopen zoveel gelovigen soms in de geest en soms in het vlees, ook al hebben ze geestelijk leven ontvangen in de Heilige Geest. Het niveau van onwetendheid ten opzichte van de eis, de beweging, de voorziening, de zin en de richting van de geest met betrekking tot de manier waarop de Geest werkt, belemmert de groei van de Heilige Geest in de gelovige. Het belemmert de overwinning over de zonde, en velen worden verleid tot de zogenaamde "spirituele" bijbelkennis met hun verstand of de brandende sensatie in het hart, of in hun leven, waarbij ze dit met hun eigen wilskracht creëren in plaats van de Geest van God te voeden.

Daarom moet elke zondaar opnieuw geboren worden in Christus. We moeten van bovenaf geboren worden omdat onze geest een gevallen geest is en gebonden aan de dood. Zodra de zondaar gelooft in onze Heer Yeshua Ha'Mashiach, Jezus de Christus, wordt hij opnieuw geboren. God geeft hem Zijn ongeschapen leven, zodat de geest van de zondaar weer tot leven wordt gebracht. Gods regeneratie begint van binnenuit en werkt naar buiten toe in het hele lichaam. In tegenstelling tot het werk van Satan, dat aan de buitenkant begint met aanvallen die steeds dieper doordringen totdat alles verloren is.

Zoals geschreven staat in Ezechiël 36:26 en in Johannes 3:6, zal de wedergeboren persoon een levende geest ontvangen, het Woord zegt: "Ik zal een nieuwe geest in u leggen" - "Wat uit de Geest geboren is, is geest." Dat nieuwe leven, deze nieuwe geest, richt zich op God. Het is niet wat we eerder bezaten; het is wat door God is geregenereerd en daarin behoort het aan God zoals we lezen in 2 Petrus 1:4, en met de woorden van 1 Johannes 3:9, het "Kan niet zondigen." Maar onze geest, waarmee het is versmolten, kan nog steeds zondigen en moet heilig worden gemaakt (1 Thessalonians 5:23).

Watchman Nee "De Geestelijke Mens" V.2 P.2 Chapt. 1. Daarom zal zelfs de meest vurige christen in staat zijn om terug te vallen, maar is dan in staat om weer op te staan ​​en ja te zeggen tegen God. Het vuur in zijn/haar leven wordt elke dag sterker en sterker. Dit is waar we zo vaak over spreken en toch nog niet genoeg, wat we Progressieve Heiliging noemen. Dit brengt me ertoe om nog een keer die geweldige woorden uit de brief aan de Romeinen met jullie te delen.

Romeinen 12 (TLV)

Wees Dood voor jezelf

1 Ik verzoek jullie dan, broeders en zusters, op basis van de barmhartigheid van God, om jullie lichamen te presenteren als een levend offer, heilig en welgevallig voor God, wat jullie geestelijke dienst is. 2 Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken, zodat je kunt onderscheiden wat de wil van God is - wat goed en welgevallig en volmaakt is. 3 Door de genade die aan mij is gegeven, zeg ik tegen iedereen onder jullie dat hij niet hoger moet denken van zichzelf dan hij zou moeten denken, maar dat hij nuchter moet denken, zoals God aan elk persoon een maat van geloof heeft toegewezen. 4 Want zoals we vele delen hebben in één lichaam - en alle delen hebben niet dezelfde functie - 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in de Messias, en ieder van ons is een deel van elkaar. 6 We hebben gaven die verschillen volgens de genade die aan ons is gegeven: als profetie, naar de mate van ons geloof; 7 als dienstbetoon, in ons dienen; of wie onderwijst, in zijn onderwijs; 8 of wie aanspoort, in zijn aansporing; wie geeft, met vrijgevigheid; wie leiding geeft, met ijver; wie barmhartigheid toont, met opgewektheid. 9 Laat de liefde ongeveinsd zijn, verafschuw het kwade, houd vast aan het goede. 10 Wees teder toegewijd aan elkaar in broederlijke liefde; overtreffend in eerbetoon. 11 Laat je niet traag zijn in ijver; wees vurig van geest; blijf de Heer dienen, 12 verblijdend in hoop, volhardend in verdrukking, volhardend in gebed, 13 bijdragend aan de behoeften van de heiligen, gastvrijheid verlenend. 14 Zegen hen die jullie vervolgen - zegen en vervloek niet. 15 Verblijd je met hen die zich verblijden; huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind met elkaar; wees niet hoogmoedig, maar omgaan met nederigen. Wees niet wijs in je eigen ogen. 17 Vergeld niemand kwaad met kwaad; denk na over wat goed is in de ogen van alle mensen. 18 Als het mogelijk is, voor zover het van jou afhangt, leef in vrede met alle mensen. 19 Neem nooit wraak, geliefden, maar geef ruimte voor de toorn van God - want er staat geschreven: "Aan Mij komt de wraak toe; Ik zal vergelden," zegt de Heer. 20 Maar "Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want door dit te doen, zul je vurige kolen op zijn hoofd stapelen." 21 Word niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede.

Ik bid dat met de woorden die we van Watchman Nee hebben gehoord en met de woorden van de brief aan de Romeinen, we nu een duidelijker begrip hebben van wat het betekent om dood te zijn voor onszelf, zodat we steeds meer de vrucht van de Heilige Geest kunnen voortbrengen.

Galaten 5:22-23 (TLV) 22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing - tegen zulke dingen is geen wet.

Hoe meer we vervuld zijn van de Geest van God, de Heilige Geest, de Ruach Ha'Kodesh, hoe meer we deze vrucht in het leven van de christen zullen zien, waarin we veranderen van een christen met een kleine 'c' naar een christen met een grote 'C', een volgeling van de Messias, een Messiaanse gelovige met een grote 'M' in plaats van een kleine 'm'.

Er zijn veel messiassen geweest, en nog steeds benoemen mensen individuen als de messias of de nieuwe messias, maar er is slechts één Yeshua Ha'Mashiach, Jezus DE Messias.

Vurig zijn in de Heilige Geest betekent een voortdurende focus hebben op het verbeteren van ons leven om het steeds dichter bij God te leven, progressieve heiliging. Ja, ik begrijp het, soms zijn het drie stappen vooruit en val je één of twee stappen terug, maar zeker en langzaam omhoog, op weg naar Glorie.

Het deel dat het zo persoonlijk maakt voor elk van ons is: hoeveel gehoorzaam je aan Zijn woord? Hoeveel zoek je Zijn woord op? Hoeveel van dit woord heb je ontdekt dat is aangepast door de mens om een politieke agenda te bevorderen? Hoeveel van Gods waarheid heb je toegelaten in je leven? Ontvang je alle zegeningen die God voor je heeft bereid, of zit je aan de zijlijn terwijl de Super Bowl wordt gespeeld?

Ja, inderdaad, de Super Bowl, want er is na deze geen andere wedstrijd meer gepland, dit is het, een winnen of verliezen. Haal je het meeste uit deze wedstrijd? Wat doe je met het talent dat God je heeft gegeven?

Mattheüs 13:1-9, 13, 14 (TLV)

Eenvoudige verhalen, diepe waarheden

1 Op die dag, nadat Yeshua het huis had verlaten, zat Hij aan de zee. 2 En er verzamelde zich een grote menigte om Hem heen, dus Hij stapte in een boot en ging zitten, en de hele menigte stond op de oever. 3 En Hij vertelde hun veel dingen in gelijkenissen, en zei: "Zie, een zaaier ging uit om wat zaad te zaaien. 4 En terwijl hij het zaad aan het zaaien was, viel er wat zaad langs de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Andere zaden vielen op rotsachtige grond, waar ze niet veel aarde hadden. Ze schoten onmiddellijk op omdat de grond niet diep was. 6 Maar toen de zon opkwam, werden ze verbrand en omdat ze geen wortels hadden, verdorden ze. 7 Andere zaden vielen tussen de doornen, en de doornen groeiden en verstikten ze. 8 Maar weer andere zaden vielen op goede grond en droegen vrucht. Ze leverden een oogst op - sommigen honderdvoudig, sommigen zestig, sommigen dertig. 9 Wie oren heeft om te horen, laat hem horen."

13 Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, en niet begrijpen. 14 "En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: 'Jullie zullen blijven horen, maar nooit begrijpen; jullie zullen blijven kijken, maar nooit zien.'"

Jezus leefde niet volgens de woorden van wat wij het Nieuwe Testament noemen; Jezus leefde volgens de woorden van de Torah en wat wij het Oude Testament noemen. Zoals velen van jullie weten, hou ik echt niet van deze onderscheiding omdat het één testament is, één getuigenis van Gods liefde voor de mensheid.

Jezus laat ons zien dat de woorden van het Koninkrijk van God, de eeuwigheid met Hem, worden voorzegd en vervuld in de woorden van de profetie. Daarom legt Hij het vervolgens uit aan de discipelen:

Mattheüs 13:18-23 (TLV)

Uitleg van de Gelijkenis van de Zaaier

18 "Jullie dan, hoor de gelijkenis van de zaaier. 19 Wanneer iemand het woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dit is degene die langs de weg is gezaaid. 20 Degene die op rotsachtige grond is gezaaid, dit is degene die het woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt. 21 Toch heeft hij geen wortel in zichzelf, maar blijft hij slechts een korte tijd, en wanneer verdrukking of vervolging komt vanwege het woord, valt hij meteen weg. 22 Degene die tussen de doornen is gezaaid, dit is degene die het woord hoort; en de zorgen van de wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Maar degene die op de goede grond is gezaaid, dit is degene die het woord hoort en begrijpt; hij draagt inderdaad vrucht, en brengt voort - de een honderdvoudig, een ander zestig, een ander dertig keer wat er is gezaaid."

Zij die Christus niet als hun Heer en Redder hebben ontvangen, ervaren ook niet de regeneratie van de geest en de versmelting met de Heilige Geest en kunnen het woord wel horen, maar zijn niet in staat het te ontvangen in enige vorm van bodem waarin het zou kunnen groeien.

Zij die de geest hebben ontvangen maar nog niet het volledige besef van de staat van hun eigen geest hebben en nog steeds sterk door het zelf worden bewogen, zijn als het zaad op de rotsachtige grond. Mensen die de woorden van Spreuken 13:13 hebben ontvangen, maar nog steeds zeggen: "Oh nee, 10 rondes, dat is niets voor mij, ik wacht wel op later." Mensen die zoals vers 22 zegt, "degene die het woord hoort; en de zorgen van de wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het woord." Dit zijn helaas zoveel mensen die we als afgedwaald beschouwen en zo bezorgd zijn door de wereld dat de vrucht en uitbreiding van het Koninkrijk worden gesmoord.

De laatste groep mensen is waar dit allemaal over gaat, degenen die in vuur en vlam staan in de Heilige Geest. Degenen die zeggen: "Oh mijn Heer, ik ben, ah, hmmm, Heer, ik weet niet hoe, maar ik heb het gedaan, tien rondes, pffff, ik dacht nooit dat ik het zou halen, ohhh, hmmm, aahhh, maar Hallelujah, ik heb het gedaan. Dank u, Jezus, Filippenzen 4:13, 'Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft.' Amen."


Oh, Hallelujah, Glorie aan God!

Zoals we zagen in de eerste week van onze mini-serie over het ontvangen van de zegeningen van God, wandelen we in gehoorzaamheid, leven we in integriteit en vertrouwen we Hem met alles wat we in ons leven hebben.

Spreuken 3:11-12 (CEB)

11 Verwerp de instructie van de Heer, mijn zoon, veracht zijn correctie niet. 12 De Heer houdt van hen die hij terechtwijst, net zoals een vader zijn zoon met genegenheid behandelt.

Laten we nu Proverbs 3 vers 1 tot 10 lezen, wat werkelijk ons motto van het leven verklaart: "In alles wat je doet, prijs de Heer." Deze verzen geven ons vier kernwoorden die het beste in ons naar boven zullen brengen, degenen die in Zijn woord wandelen, degenen die in vuur en vlam staan in de Heilige Geest en in Zijn naam.

Spreuken 3:1-10 (TLV)

Erken Hem in al je wegen

1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, laat je hart mijn mitswot bewaren. 2 Want lengte van dagen en jaren van leven en shalom zullen ze aan jou toevoegen. 3 Laat goedertierenheid en waarheid je nooit verlaten - bind ze om je nek, schrijf ze op de tafel van je hart. 4 Dan zul je genegenheid en een goede naam verwerven in de ogen van God en mensen. 5 Vertrouw op Adonai met heel je hart, leun niet op je eigen inzicht. 6 Erken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden recht maken. 7 Wees niet wijs in je eigen ogen; vrees Adonai en wijk af van het kwaad. 8 Het zal genezing zijn voor je lichaam en verfrissing voor je botten. 9 Eer Adonai met je rijkdom en met de eerste opbrengst van je hele oogst. 10 Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed, je perskuipen zullen overlopen van nieuwe wijn.

Gehoorzaamheid - "Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, laat je hart mijn mitswot bewaren." (Vs. 1) - Om gehoorzaamheid aan het Woord van God te beoefenen, moeten we eerst weten wat het Woord van God zegt. Naarmate we de Bijbel lezen en meer over God leren, kunnen we Zijn geboden in ons hart bewaren en ze kennen. Dan, wanneer we Gods geboden kennen en begrijpen wat ze voor ons leven betekenen, kunnen we steeds beter gehoorzamen. Als gevolg daarvan zullen Zijn geboden, "Want lengte van dagen en jaren van leven, en shalom zullen ze aan jou toevoegen." (Vs. 2) een beter, gezonder, langer, vrediger en gezegend leven opleveren.

Integriteit - "Laat goedertierenheid en waarheid je nooit verlaten - bind ze om je nek, schrijf ze op de tafel van je hart." (Vs. 3) Relaties zijn belangrijker dan wat dan ook in dit leven. Een relatie met God eerst, en dan met andere mensen, is de sleutel tot ons bestaan als mens; geen enkel persoon is geschapen om zijn leven in volledig isolement te leven. Als je handelt in liefde en trouw, bouw je aan je integriteit en heb je een positieve invloed op al je relaties. Als gevolg daarvan, "Dan zul je genegenheid en een goede naam verwerven in de ogen van God en mensen." (Vs. 4)

Vertrouwen - "Vertrouw op Adonai met heel je hart, leun niet op je eigen inzicht." (Vs. 5) God wil dat we op Hem vertrouwen en op Hem steunen in alles wat we doen, in plaats van op onszelf te vertrouwen. Als je God met heel je hart vertrouwt, leer je om in goede en slechte tijden op Hem te vertrouwen. En als gevolg daarvan, "Hij zal je paden recht maken." (Vs. 6)

Onderscheiding - "Wees niet wijs in je eigen ogen; vrees Adonai en wijk af van het kwaad." (Vs. 7) De meesten van ons weten het verschil tussen goed en kwaad. Gods Woord en de Heilige Geest overtuigen ons van zonde in ons leven en tonen ons de dingen die we moeten veranderen, berouw van moeten hebben en moeten vermijden. Als we ons afwenden van het kwaad en steeds dichter bij God komen, "Het zal genezing zijn voor je lichaam en verfrissing voor je botten." (Vs. 8)

Geven - "Eer Adonai met je rijkdom en met de eerste opbrengst van je hele oogst." (Vs. 9) - Als we God de "eerstelingen van onze oogst" geven, geven we Hem ons beste in termen van tijd, geld en talent. We eren Hem wanneer we een vrijgevig hart hebben en God het beste geven wat we te bieden hebben. Zoals we zo vaak zeggen, geven we het beste voor de Hoogste. Als gevolg daarvan, "Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed, je perskuipen zullen overlopen van nieuwe wijn."stand bible talit cdrfix 400

Als we Gods principes volgen, Zijn geboden, Zijn Mitswot in ons leven, kunnen we, nee, ik moet zeggen, moeten we onszelf voorbereiden om klaar te zijn en Zijn machtige, wonderbaarlijke en glorieuze zegeningen te ontvangen. Oh, Hallelujah! Hij houdt zoveel meer van ons dan we ons kunnen voorstellen, en Hij wil niets liever dan Zijn zegeningen over ons uitstrekken, om ons gelukkig te maken, nee, niet alleen gelukkig, maar echt vreugdevol zoals we lezen in Galaten 5, dat voortkomt uit de Heilige Geest.

God wil dat we een volledig en groot niveau van vervulling in dit leven ontvangen, maar we moeten ons deel doen. Prijs Hem voor Zijn goedheid en voor Zijn genade vandaag, en bedank Hem voor alle zegeningen die je al hebt ontvangen en degenen die nog moeten komen. Wandel in Zijn Licht en in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Oké, laten we het nog een keer samen lezen, die woorden van belofte voor allen die in gehoorzaamheid aan Zijn Woord wandelen.

Spreuken 13:13 (TLB)

"Veracht Gods Woord en raak in moeilijkheden. Gehoorzaam het en zul slagen."

Amen!

Opmerking: Dit artikel is herschreven op basis van de preeknotities; dit is geen transcript of uitgeschreven preek. We geloven dat het de Heilige Geest is die door de prediker spreekt en het is die Heilige Geest die overtuigt en leidt naar wat de gemeente moet horen.

God zegene je.


Pst. Chris.

 

Sermon Notes by Pastor Christiaan J. de Ruiter are licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Opmerking: De inhoud die hier wordt geleverd vertegenwoordigt de fundamentele aantekeningen voor een preek of onderwijs, en mag niet verkeerd begrepen worden als een volledig transcript of een volledig uitgewerkte preek.

Het is onze diepgewortelde overtuiging dat de Heilige Geest door de prediker werkt, leidend en inspirerend om de levering te doen resoneren met de behoeften en overtuigingen van de gemeente.

Deze aantekeningen vormen doorgaans de basis voor een preek of onderwijs van 30 tot 45 minuten, waarbij de leiding van de Heilige Geest de specifieke boodschap en toepassing voor de verzamelde gelovigen vormgeeft. De essentie van deze leer is niet enkel in de geschreven woorden, maar in de geïnspireerde levering en verbinding met de gemeente, geleid door de Geest.

 

 

 

 

 

 

Webmaster

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login